dimarts, 12 d’abril de 2011

Carta oberta al voltant del futur de l’educació i cultura al nostre poble

Estimat/da candidat/a:

Segurament  a les hores d’ara estarà reflexionant sobre les línies bàsiques del seu programa electoral.  I estic ben segur que en eixe programa tindrà un lloc especial per a l’àrea d’educació i cultura. Perquè no dubte que considerarà que es tracta de dues àrees de gran rellevància en l’esdevenir d’un poble. Doncs jo també coincideixc.  Com que no dubte del seu talant obert i la seua predisposició a recollir propostes permeta’m que li suggereixca unes possibles línies generals que al meu parer podrien ser beneficioses al poble.
La primera passaria per intentar per aconseguir un pacte de govern en matèria d’educació i cultura entre totes les agrupacions polítiques que composen la corporació municipal. Crec que la situació actual del poble ben bé mereix aquest esforç. Un pacte creat a partir del consens i la perspectiva municipal i allunyat de les disciplines que imposen els partits.
D’aconseguir-se aquest consens seria més fàcil el segon suggeriment elaborar un pla educatiu integral. Es tractaria d’una proposta d’actuació per atendre totes les necessitats de la nostra societat. Aquest pla començaria amb un estudi previ de la realitat municipal i s’encetaria amb la programació d’una planificació que afectara  a tots els nivells educatius (des d’infantil fins educació permanent). L’elaboració d’aquest pla seria molt interessant que la realitzara un consell de cultura i educació  on estigueren representades totes les associacions i institucions relacionades amb el món de la cultura i l’educació ( alumnat, AMPA, biblioteca, El surar etc....)
Un altre eix que em sembla necessari és l’aposta ferma per les noves tecnologies (NNTT) I no estic parlant sols de cobertura wifi. No cal donar sols la canya, a més devem ensenyar a pescar. Facilitar l’accés a Internet deu anar acompanyat d’un projecte d’alfabetització digital per a que l’aprofitament de la xarxa no sols tinga un caràcter lúdic, si no que ens eduquem per  aprofitar el gran potencial cultural i educatiu d’internet.
I el darrer suggeriment fa referència a la potenciació de l’hàbit lector des de programes integrats dissenyats entre els centres educatius, les famílies, la biblioteca ( o si hi hagués, un dinamitzador cultural) i l’ajuntament.
Possiblement semblarà un plantejament teòric, doncs vaig a intentar proposar exemples d’actuacions que podrien sorgir si els suggeriments anteriors es dugueren a cap.
  • Voluntariat  per donar recolze o repàs a l’alumnat amb necessitats educatives
  • Activar un periòdic/ revista digital elaborat amb la participació de persones del poble.
  • Organitzar exposicions de col.leccions particulars.
  • Elaborar un llibre de receptes del poble a partir de les aportacions (via internet) del veïnat del poble.
  • Elaborar un curtmetratge com a activitat pràctica d’un previ curs de vídeo impartit durant els cap de setmana. I si foren més d’un visionar-lo en unes sessions de cine fòrum.
  • Facilitar la descàrrega de llibres electrònics demanats a través del bloc de la biblioteca. I fins i tot es podria adquirir alguns e-books .


Com podreu observar es tracta d’algunes activitats sense molt de cost. Per suposat que la llista es podria fer molt més llarga i dependria de la concreció del  pla integral
Totes elles deurien sorgir des del compromís de treballar pel poble, un compromís gestat  des de la bona disposició que aportaria el consens i que s’inculcaria dintre de l’esmentat consell.

Disculpeu el temps que us he arravatat, encara que espere que us haja sigut d’utilitat.

Pep Estornell  abril del 2010

2 comentaris:

Gent d Llutxent ha dit...

Per davant vaja el nostre reconeixement cap a tú per preocupar-te i mostrar sempre predisposició al diàleg i al consens i per manifestar la teua ferma sensibilitat en matèries tan necessitades d'enteniment com ho són la cultura i la educació.

Dit això, "recollim el guant". És a dir, et comuniquem la nostra bona disposició al pacte per la educació.

"Gent de Llutxent" hem elaborat i publicat propostes en aquesta direcció, (ajuda des de l'ajuntament a la educació, formació en la societat TIC i dotació de mitjans per a l'optimització de recursos. Tanmateix, estem polint el programa que oferirem als conveïns. No obstant això, estem oberts a suggerències i crítiques, si escau, sempre amb la intenció de sumar sensibilitats d'estima per Llutxent.

Volem manifestar-te l'agraïment pel teu bon fer al proposar el repte del pacte amb consens.

Pep Estornell ha dit...

A Gent de LLutxent
Gràcies pel vostre interés.