ESQUERRA UNIDA DE LLUTXENT


DIUMENGE 15 DE MAIG DE 2011

DIMECRES 4 DE MAIG DE 2011

DILLUNS 2 DE MAIG DE 2011

DIUMENGE 24 D’ABRIL DE 2011


DIMECRES 23 DE MARÇ DE 2011


COMUNICAT ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIA LLUTXENTESQUERRA UNIDA DE LLUTXENT


El Grup d’Esquerra Unida de LLutxent, segons l’informe que ens ha facilitatat el mateix Ajuntament, com és de llei, volem donar a conéixer la situació econòmica actual amb data del 14 de març de 2011 abans d’informar a la societat llutxentina del nostre programa. A saber:

DEUTES TOTALS DE L’AJUNTAMENT DE LLUTXENT
Prèstecs a llarg plaç
952.071 €
Pòlissa del Banc de Santander
               105.000 € (gastada)
Pòlissa Caixa d’Ontinyent
                 65.000 € (gastada)
Factures impagades a 25-09-2010
370.685 €
Increment de factures fins 14-03-2011
 100.000  €
TOTAL
1.592.756 €

Este import  : 1.592.756 € repartit entre els 2.588 habitants que té el poble de Llutxent, estem endeutats al voltant d’uns 615 € per persona.

AJUDES REBUDES  A LLUTXENT PER FOMENTAR EL TREBALL

1er. PLA E
455.037€
Entregat a l’ajuntament
Cementeri,carrers,enllumenat públic i camí del Parinou.

2n. PLA E
48.000€
Entregats a l’Ajuntament
 Canalització aigües de pluja en l’Avinguda Mont Sant.
2n PLA E
231.782€
Falta entregar el 15% (última certificació)
Rehabilitació de l’Ajuntament vell.
PLA CONFIANÇA
524.845€
Entregats a l’Ajuntament 130.000€
Construcció nou
Llar dels Jubilats
PRÈSTEC PER ACABAR EL BARCO
330.267€
Prèstec de l’Ajuntament al BBVA
El que ha de pagar el poble de Llutxent per al Llar dels Jubilats nou.

El prèstec que ha realitzat l’Ajuntament al BBVA són els diners que el poble de Llutxent ha de pagar pel nou Llar dels Jubilats que serà liquidat el 11 de febrer de 2030. De moment, enguany ja pagarem 8.256’68€ a soles d’interesos, encara que es va dir al poble el dia de la seua inauguració que no havia costat ni un euro al poble de Llutxent.

Podreu comprovar que s’han gastat diners en carrers que no feia falta. A més a més en doblar l’enllumenat que ens proporciona més “gasto” al poble. I sobretot, en un Llar de Jubilats que no feia cap de falta, quan encara ens queden 35.826’90€ a pagar del antic local dels jubilats; i damunt, construït sense respectar les normes urbanístiques del poble: l’altura del “Barco” té 2’30 m. més del que marca la llei. I ara per a que siga legal volen canviar les normes urbanístiques de Llutxent.

Com podeu comprovar no es poden tirar les campanes al vol. Devem ser realistes, oblidar la demagogia i sense cap complexe, agarrar el bou per les banyes.

Sabeu totes i tots que els temps que corren no són bons econòmicament.

Davant açò, cal pensar-s’ho molt bé en cada pas que es dóne per dur endavant la gestió del nostre Ajuntament.

Els gestors actuals ja els hem conegut: poca transparència, molta improvisació, plens a les 13’30h., etc.Tot de cara a la galeria i al lluïment personal, sense cap tipus de previsió en vistes al futur per a Llutxent.

Adéu seguirem informant
DIUMENGE 20 DE MARÇ DE 2011


ESQUERRA UNIDA DE LLUTXENT


Des d'EUPV-EU-LLUTXENT afrontem unes noves eleccions municipals que van a significar una fita de primera magnitud.
Som conscients de les dificultats que hem d'afrontar i, per això, la participació ha de ser la nostra força per transformar la societat.

El nostre ajuntament ha de ser transparent i generador de pràctiques democràtiques i participatives. Afrontem un ajuntament amb moltes dificultats econòmiques donat un finançament inadequat i amb cada vegada més competències  i serveis que atendre.
Perquè volem un ajuntament fort amb més competències i amb més recursos.

La crisi econòmica està posant de manifest una vegada més els desequilibris en el model de finançament local que agreujarà la forma i la qualitat de prestació de serveis als veïns i veïnes per part dels Ajuntaments.

Per una altra banda, l´Estat espanyol creà un Fons Estatal d´Inversió Local destinat al finançament d´obres públiques als municipis. L’objectiu era “contribuir a la reactivació de l’economia amb la inversió d’obra pública i d’inversions generadores de treball per part dels Ajuntaments”. En compte d’ampliar el finançament als Ajuntaments com se sol·licitava han decidit donar una ajuda molt concreta, que evidentment no va a servir a la llarga perquè sols es tracta d’un “pedaç”.

Tots sabem que en èpoques de crisis és imprescindible que existisquen recursos suficients per a pal·liar les necessitats de les classes populars que són víctimes de l'atur, les hipoteques, l'augment dels preus dels productes bàsic etc. Tots sabem que aqueixos ciutadans al primer lloc al que acudeix amb la seua angoixa i les seues necessitats és als Ajuntaments. En aquest sentit, pot afirmar-se que els problemes financers dels Ajuntaments són problemes socials per a la ciutadania.

En aquesta legislatura, a les Corts Valencianes, s’ha aprovat la llei de règim local. Una llei que no ha previst un compromís per millorar el finançament local que des de fa anys venim reivindicant.

La gestió pública que defensem combina eficiència i eficàcia amb la intervenció democràtica mitjançant un model que permeta una ampla participació ciutadana en el procés de presa de decisions. Aquesta, per ser eficaç, ha de ser representativa, directa i activa. Es tracta d’entendre la gestió pública com un espai de responsabilitat col·lectiva.

LA DIRECCIÓ D´ESQUERRA UNIDA LLUTXENT

segueix-nos en facebook