dimecres, 11 de maig de 2011

Desastrosa gestió econòmicaEl “rodillo” de la majoria absoluta del PP ha impedit que les propostes de l’oposició hagen prosperat. I una de les conseqüències,possiblement la més lamentable, és el terrible endeutament en que ara ens trobem. 836.078 euros ( 140 milions de pessetes).
Consequències:
• Uns interessos de 21.831 euros i la necessitat de contractar dos polisses (de 170.000 euros) . Però és que a més es deuen 470.000 euros en factures (algunes des del 2008)
• Pujada brutal d’impostos per a arreplegar diners amb els que pagar els seus errors.
I tot a pesar d’haver rebut 1.259. 664 euros de plans especials.
En escrit elaborat pel Partit Popular de Llutxent es reconeix el deute en 952.071 euros i en el mateix informe de gestió repartit pel poble el dia 10 de maig, expliquen que ells quan van entrar van trobar (citem textualment) tenien un “Deute a llarg termini anterior a juny del 2003 de 115.724.80 euros. És a dir el multipliquen quasi per nou.
Però el més trist és que ens hem endeutat sense tindre cap projecte de trellat. Tant sols cal mirar els carrers Bonaire i El Mar i recordar els diners gastats en tornar fer bé el que van fer mal; el imperdonable desplaçament de l’arc romà que ens costa quasi 20.000 euros pagats a una empresa que no és del poble; el fer una altre bar de jubilats.. I mentres les grans necessitats del poble i que ells van prometre ignorades: polígon, centre de dia..
Però que no ens enlluernen amb el farol de les subvencions. L’administració reparteix a tots i cada govern local ha de ser intel.ligent i bon gestor per a donar al poble el que més necessita i contentar-lo . I a les hores d’ara aquest equip de govern no contenta a ningú, ni tant tant sols als seus anteriors votants.
Comencen el seu escrit dient parlar poc, fer molt. Rectifiquen parlar poc, fer “menos “ No dubtem de les bones intencions, del que dubtem són de la suficient capacitat per governar Llutxent. El nostre poble necessita un equip de gent capacitada i que sàpiga aunar esforços per a traure´l de el gran problema econòmic que ha generat el PP.
Nosaltres sí que ho puguem fer