dijous, 24 de febrer de 2011

concili vida familiar i laboral


Parlem de futur?Proposta nº6
Ampliarem el servei que oferix l'escoleta infantil:
-Els xiquets/es podran començar a partir dels 4 mesos d'edat (després del permís de maternitat).
Per tant dotarem a l'escoleta de menjador i de tots el mitjans necessaris per a complir aquest objectiu.