dimarts, 15 de febrer de 2011

Hem treballat, treballem i treballarem per Llutxent.

Divendres 4 de març, sopar de baix braç.
Simpatitzants i militants, vos esperem!!!

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Que podem esperar de un ajuntament que está al sevisi del seu partit politic, antes que de les nesesitach del poble.Diu, hem trballat, treballem y trballarem per llutxent. Si,Si.......

Hem treballat:
MOLT EN COLABORASIO EN EL PP PER LLEVAR PUESTOS DE TREBALL DE GENT DEL POBLE Y POSAR GENT DE XATIVA.

Treballem:
MOLT EN COLABORASIO EN EL PP, FOMENTANT LA MENTIRA Y LA COMFUSIÓ DELS CIUDADANS.

Treballarem: SI,SI,CLARO,CLARO..., PERO YA AN PASAT ELS CUATRE ANYS Y ESTEU CADUCACHS.

Anònim ha dit...

Primer ens deuríem ensenyar a escriure. Per què dius res de Xàtiva, per l'home de Mª Fina?
I CADUCATS, el que crec que està ja caducat és algun dels candidats a l'alcaldia, que després de 12 anys, encara volen reenganxar.

Anònim ha dit...

No crec que siga nesesari pasar el traductor del valensiá com tu fas,per poderte dir y tu poder antendre,lo que vosaltres no aveu sabut fer be en el aguntament.
Ademés tú tendríes que enseñarte a distinguir el mal del be,y la mentira de la realitat, y después anseñarte a portar la alcaldía. Pero ara,no crec que es fasa falta ya.